• Stacks Image 1447
  • Stacks Image 1451
  • Stacks Image 1495
  • Stacks Image 1497
  • Stacks Image 1503
  • Stacks Image 1501
  • Stacks Image 1505
  • Stacks Image 1507
Göran Hahne in his studio

Scandinavian art - made in Dorset

Painter and lithographer Göran Hahne is acclaimed all over his native Scandinavia but less well-known in his adopted English county of Dorset.

He had his first exhibition at the age of 14 in the National Library of Sweden, studied at the Graphic Design Arts College on the island of Lidingö, and learned his craft working in advertising in England and as a travelling landscape artist for Swedish publisher Grako Eskild Holm.
Now living near Blandford, Göran is inspired by Dorset’s villages, traditional buildings, harbours and seascapes. He is also happy to take on commissions.
Göran’s lithographs, printed with 16 different plates for each picture, are enormously popular in Scandivavia but in Britain it is his distinctive watercolour style which is fast becoming popular.
Following years of developing the technique, Göran uses masking tape to create an extraordinary mosaic effect with his work which gives it that distinctive contemporary look.

Göran Hahne är en erkänd målare och grafiker hyllad över hela Norden, men mindre känd i sitt adopterade engelska län Dorset.

Han hade sin första utställning vid 14 år ålder i Sveriges kungliga biblioteket i Stockholm, studerade vid Grafiska Yrkesskolan på Lidingö och han lärde sig sitt hantverk som arbetare i reklam och cartonfilm i England och som resande landskapsmålare för svensk utgivare Grako Eskild Holm AB.
Göran är nu bosatt nära Blandford och inspireras av Dorsets byar, traditionella byggnader, hamnar och havslandskap. Han är också glad att ta upp beställnings objekt. Tll exempel barn och djurporträtt från digitala bilder.
Görans litografier, tryckta med 16 olika färger för varje bild, är enormt populära i Scandinavien, men i Storbritannien är det hans karakteristiska akvarellstil som snabbt blivit populärt.
Efter år med att utveckla tekniken använder Göran maskeringstejp i sitt akvarell måleri för att skapa en extraordinär mosaikeffekt med sitt arbete som ger den det tydliga samtida utseendet.

All images copyright Göran Hahne.

Stile by the River Iwerne SOLD

enlarge...
Sun Reflections - SOLD

enlarge...
Autumn Colours £100

enlarge...
Snipe 2 - SOLD

enlarge...
Dorset Village in Winter £100

enlarge...
Lapping Water - SOLD

enlarge...
Kallskär Island, Sweden - SOLD

enlarge...
Snipe 1 £210

enlarge...
Fishing Boat, Lulworth £600

enlarge...
Salisbury Street in Sun & Shade - SOLD

enlarge...
Lichgate £450

enlarge...
Evening Reflections SOLD

enlarge...
The River Tarrant, SOLD

enlarge...
Red Corvette - COMMISSION

enlarge...
Door Fragment - SOLD

enlarge...
River Stour, White Mill, SOLD

enlarge...
Fisherman's Flags, £250

enlarge...
Sea Foam £250

enlarge...
Granite Rocks £500

enlarge...
Ebbing Tide, Lulworth £700

enlarge...
Red Rocks £600

enlarge...
Flounder Bay, Kallskär £550

enlarge...
Bridge over the River Stour, Blandford £250

enlarge...
Fjällbacka from Badberget £200

enlarge...
FjällbackaHarbour £200

enlarge...
© 2022 Göran Hahne